Základní údaje

Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o.

Jarošov 514
686 11 Uherské Hradiště
IČ: 26913216, DIČ: CZ26913216

TEL: 572 434 211
E-MAIL: sus@sus.uh.cz
WEB: www.sus.uh.cz

Zimní pohotovost

Máte problémy se sjízdností silnic, narazili jste na překážku na silnici? Volejte naše dispečery NON STOP

 Dispečink Uhersko-hradišťsko

739 918 926

Dispečink Uhersko-brodsko

572 632 316

Zimní údržba
 Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti silnic.
 Zimním obdobím je doba od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.
            Zmírňování závad ve sjízdnosti zahrnuje zejména:
- posyp chemickými rozmrazovacími materiály
- posyp zdrsňovacími materiály
- odstraňování sněhu pluhováním nebo frézováním
Aktuální sjízdnost silnic ve Zlínském kraji, klikni zde: